Stolarz

About Company
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie“
Chorzów, śląskie
Job Info
Job Status: Open
No of Vacancies: 1
Date Posted: marzec 9, 2018
Expiry Date: April 09, 2018
Job Type: Full Time
Job Level: Any
Years of Experience: 2
Salary Info
Salary Type: Negotiable
Apply on this job
How to Apply ?
telefon: +48 32 241 07 18 wew.207 email: kadry@muzeumgpe-chorzow.pl
Apply via email :Send Email
Share this job

I. Wymagania:

niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie zawodowe,
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
 4. udokumentowane uprawnienia do obsługi maszyn stolarskich,
 5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań

 1. Prowadzenie prac stolarskich,
 2. prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich obiektów muzealnych,
 3. pomoc przy bieżących pracach remontowych oraz naprawczych obiektów małej architektury drewnianej na terenie Muzeum,
 4. bieżąca kontrola stanu technicznego używanych narzędzi, sprzętu oraz ich konserwacji i drobnej naprawy
 5. pomoc przy bieżących pracach porządkowych na terenie Muzeum,

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae ( życiorys),
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż
 • pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Kontakt:

telefon: +48 32 241 07 18 wew.207
email: kadry@muzeumgpe-chorzow.pl