Technologowie drewna na praktyce w Mediolanie

Uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik technologii drewna swoją 3 tygodniową praktykę wraz z dwoma opiekunami odbędą w Mediolanie (Włochy). To efekt starań Zespołu Szkół im KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, której wniosek  „Zagraniczne praktyki zawodowe moją życiową szansą”  został zatwierdzony z listy rezerwowej Programu Erasmus+.  Wniosek otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 87 430,00 EURO.

Udział szkoły w omawianym projekcie przyniesie  korzyści przede wszystkim samym uczniom, szkole oraz lokalnej społeczności. Sami uczniowie poprzez udział w projekcie podniosą swoje umiejętności praktyczne oraz poszerzą wiedzę z zakresu danego technicznego profilu, zwiększając tym samym swoje szanse na wymagającym rynku pracy. Świadomość uzyskanych umiejętności i wiedzy za granicą, zatem w środowisku kulturowo odmiennym, niewątpliwie doda uczniom wyjątkowej motywacji w zawodowej karierze.

źródło: http://www.zsken.edu.pl

Co z tymi szkołami branżowymi?

Na czym będzie polegać reforma edukacji. O co chodzi z tymi szkołami branżowymi? W przejrzysty sposób pokazuje grafika przygotowana dla Zespołu Szkół Drzewny i Ochrony Środowiska w Radomsku w ramach „Radomsko Mebluje”.

O zawodzie montera stolarki budowlanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Wprowadzenie zawodu montera stolarki budowlanej jest już bliskie realizacji. Poświęcone temu tematowi spotkanie odbyło się 27 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania przedstawiciele Związku POiD rozmawiali z dyrektorem Piotrem Bartosiakiem z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z reprezentantami Ośrodka Rozwoju Edukacji, zajmującego się opracowaniem podstaw programowych dla nowych zawodów.

W najbliższym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zatwierdzone zostanie wprowadzenie zawodu montera stolarki budowlanej w szkołach branżowych. Związek POiD dołączy zaś do grupy ekspertów przygotowujących podstawy programowe nauczania tej profesji. Kształcenie w zawodzie montera stolarki budowlanej będzie przebiegać dwuetapowo: uczniowie szkół branżowych po zakończeniu trzyletniej nauki będą mieli możliwość dalszej edukacji w dwuletnich technikach. Ponadto, w trakcie nauki uczniowie będą mogli uczestniczyć w kursach specjalistycznych dla montażu okien, drzwi czy bram, zdobywając tytuł specjalisty w danej dziedzinie. Pracę nad podstawą programową eksperci Ośrodka Rozwoju Edukacji i Związku POiD rozpoczną we wrześniu bieżącego roku. Bazą do nauki zawodu będą podręczniki do kursów „Monter Stolarki Budowlanej” opracowane przez Związek POiD.

Działania na rzecz powołania zawodu montera stolarki budowlanej Związek POiD podjął we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. W maju 2016 roku wniosek w tej sprawie złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po konsultacjach międzyresortowych oraz zebraniu opinii instytucji i organizacji biznesowych, wniosek został podpisany przez ten resort i przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważną inicjatywą wspierającą powołanie profesji montera jest, realizowana przez Związek POiD, kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”, w ramach której w trzech szkołach zawodowych – w Białymstoku, Bytomiu i Poznaniu utworzone zostały klasy patronackie „DOBRY MONTAŻ”.

Kim jest operator CNC?

Przemysł maszynowy to wymagająca  gałąź gospodarki. Stały, dynamiczny rozwój technologii powoduje, że zapotrzebowanie rynku na fachowców w tej dziedzinie ciągle wzrasta. Operator CNC to stanowisko, w którym niezbędna jest gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Pełną charakterystykę tej profesji przedstawiono poniżej:

Zawód: tapicer

Tapicer to zawód wymagający dużej zręczności manualnej oraz poczucia estetyki.  Oprócz posiadanej wiedzy, istotą tej profesji jest duże doświadczenie. Jeśli jesteś zainteresowany pracą na tym stanowisku, lecz nadal nie podjąłeś decyzji, więcej o zawodzie tapicera możesz dowiedzieć się z poniższego materiału:

Raport zarobków w przemyśle drzewnym na stanowiskach produkcyjnych

Stanowisko operatora maszyn CNC jest najlepiej opłacanym stanowiskiem produkcyjnym w przemyśle drzewnym – średnie zarobki wynoszą 3 000 zł brutto. Operator maszyn CNC może też liczyć na 10-procentowy udział premii w miesięcznym wynagrodzeniu. W zawodzie tapicera bardzo ceni się zdobyte wcześniej doświadczenie, za to stolarz z wykształceniem podyplomowym może liczyć na wypłatę do 3 100 zł brutto miesięcznie.

 

Pełen artykuł dostępny jest po kliknięciu w grafikę:

Artykuł pochodzi z czasopisma „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 2/2016, www.przemysldrzewny.eu

Edukacja + przemysł = dobra perspektywa dla młodych inżynierów

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie zaoferował patronat nad klasami o profilu technik technologii drewna, polegający na regularnych wizytach kadry dydaktyczno-naukowej w szkołach oraz prowadzeniu zajęć dla młodzieży na wydziale. Nową inicjatywą jest również możliwość poszerzania wiedzy przez nauczycieli na studiach podyplomowych oraz rozwój ich kompetencji zawodowych. To efekt współpracy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Urzędem Miasta Suwałki.

Pełen artykuł dostępny jest po kliknięciu w grafikę:

Artykuł pochodzi z czasopisma „Przemysł Drzewny. Research&Development” nr 2/2016, www.przemysldrzewny.eu

Nowe studia podyplomowe na SGGW

Czerwiec 6, 2016

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie uruchomi od roku akademickiego 2016/2017 studia podyplomowe Rozwoju kompetencji dla nauczycieli. Celem studiów podyplomowych jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.

sggw2Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być członkowie kadry nauczycielskiej techników drzewnych, leśnych, budowlanych oraz szkół o innym, zbliżonym profilu; absolwenci studiów zainteresowani podniesieniem kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela; specjaliści w innych dziedzinach, stykający się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.

 Ulotka studiów podyplomowych SGGW do pobrania tutaj.

 

Artykuł pochodzi z portalu www.przemysldrzewny.eu

W Gdańsku powstała pierwsza AKADEMIIA STEICO dla młodzieży

Styczeń 14, 2016

Domy energooszczędne to już nie tylko moda, ale kierunek w jakim zmierza nowoczesne budownictwo, dlatego przyszli adepci zawodu powinni poznać zalety i możliwości tej technologii. Teraz będą mieli okazję uczyć się od najlepszych w AKADEMII STEICO, która 21 stycznia rozpocznie swoją działalność w jednej z gdańskich szkół budowlanych.

Do tej pory pod hasłem AKADEMIIA STEICO ten producent ekologicznych materiałów budowlanych, spełniających wymogi energooszczędności stawiane nowoczesnemu budownictwu, regularnie organizował profesjonalne warsztaty teoretyczno-praktyczne, na które zapraszał osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu budownictwa w standardzie energooszczędnym. Teraz z doświadczenia i wiedzy firmy STEICO będzie mogła skorzystać także młodzież szkół budowlanych. Na 21 stycznia zaplanowano uroczyste otwarcie AKADEMII STEICO w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku.

– W ciągu ostatniego roku z naszych seminariów skorzystało ponad 1500 osób, co pokazuje jak duże jest zainteresowanie nowoczesnymi technologiami budowlanymi, które wpisują się w trend budownictwa energooszczędnego ? mówi Steffen Zimny, prezes firmy STEICO. ? Do tej pory nasi fachowcy chętnie dzielili się swoją wiedzą z osobami profesjonalnie zajmującymi się budownictwem, teraz swoją wiedzę chcemy przekazać także młodym ludziom, którzy za kilka lat będą decydować o tym, w jakiej technologii czy z jakich materiałów najlepiej wybudować dom.

Ucząca się młodzież oraz osoby zainteresowane technologią budowy domów STEICO, które zechcą uczestniczyć w Akademii, będą mogły nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie budowy bezpiecznych, w pełni ekologicznych i wysokiej jakości domów energooszczędnych.

Oprócz firmy STEICO i Państwowych Szkół Budownictwa partnerem projektu zostali Pracodawcy Pomorza, a honorowy patronat objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Swoją obecność podczas uroczystego otwarcia Akademii potwierdził również Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Na 21 stycznia zaplanowano pokaz montażu makiety domu energooszczędnego w technologii STEICO w wykonaniu uczniów Państwowych Szkół Budownictwa w zawodzie technik budownictwa. Będzie można także wysłuchać wykładu Tomasza Balcerowskiego, prezesa firmy EKOINBUD na temat budownictwa domów w technologii STEICO. Przy okazji otwarcia AKADEMII STEICO, Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej poruszy ważny temat nowych zawodów szkolnych dla rynku pracy.

 

Artykuł  pochodzi z portalu przemysldrzewny.eu