Wzrost zatrudnienia w przemyśle opartym na drewnie

Według danych GUS systematycznie rośnie zatrudnienie w branżach opartych na drewnie. W  firmach o profilu „produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny”, zatrudniających powyżej 9 pracowników, pracuje już 98 000 osób (stan na czerwiec 2017), podczas gdy jeszcze w czerwcu 2016 roku było to 95 000 osób. Zatrudnienie zwiększyła też branża produkcji papieru i wyrobów z papieru z 53 000 to 56 000. Największym branżowym pracodawcą w przemyśle oparty na drewnie pozostaje meblarstwo. Tu zatrudnienie wzrosło ze 151 000 w czerwcu 2016 do 160 000 w czerwcu 2017.

źródło danych: Biuletyn Statystyczny GUS nr 6/2017