Technologowie drewna na praktyce w Mediolanie

Uczniowie z technikum kształcącego w zawodzie technik technologii drewna swoją 3 tygodniową praktykę wraz z dwoma opiekunami odbędą w Mediolanie (Włochy). To efekt starań Zespołu Szkół im KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, której wniosek  „Zagraniczne praktyki zawodowe moją życiową szansą”  został zatwierdzony z listy rezerwowej Programu Erasmus+.  Wniosek otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 87 430,00 EURO.

Udział szkoły w omawianym projekcie przyniesie  korzyści przede wszystkim samym uczniom, szkole oraz lokalnej społeczności. Sami uczniowie poprzez udział w projekcie podniosą swoje umiejętności praktyczne oraz poszerzą wiedzę z zakresu danego technicznego profilu, zwiększając tym samym swoje szanse na wymagającym rynku pracy. Świadomość uzyskanych umiejętności i wiedzy za granicą, zatem w środowisku kulturowo odmiennym, niewątpliwie doda uczniom wyjątkowej motywacji w zawodowej karierze.

źródło: http://www.zsken.edu.pl