Nieuchronny wzrost płac

Branża meblarsko-drzewna jest branżą stale rozwijającą się, a wraz z jej rozwojem następuje cykliczny wzrost wynagrodzeń. Gwarantuje stabilne zatrudnienie przy relatywnie niskich wymaganiach. Zeszłoroczne badanie pokazuje, że w kwestii wykształcenia nie ma znaczących różnic w wynagrodzeniu, zaś długi staż pracy ma w nim swoje odzwierciedlenie. Najlepiej płatną formą zatrudnienia jest stanowisko oferowane przez dużą firmę z przewagą obcego kapitału. Najwyższe zarobki
w zawodzie stolarza można uzyskać w Warszawie, jednak pozostałe dwa zawody najlepiej opłaca się wykonywać w woj. wielkopolskim lub kujawsko-pomorskim.

Wynagrodzenia całkowite
Pod lupę wzięliśmy trzy zawody związane z branżą drzewno-meblarską: stolarz, tapicer oraz operator CNC. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w branży meblarskiej w 2016 roku wynosiło 3220 złotych brutto. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń całkowitych na stanowisku tapicera to przeciętnie 2715 złotych brutto. Wyżej opłacane było stanowisko operatora CNC, dla którego średnie zarobki to 3060 złotych brutto. Najgorzej opłacanym zawodem jest stolarz, który w ubiegłym roku zarabiał średnio 2597 złotych brutto miesięcznie.
W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją drzewną aż 39% zatrudnionych zarabia od 1850 do 2500 złotych. Kolejne 22% zarabia powyżej tego zakresu, do 3000 złotych. Powyżej 5500 złotych zarabia jedyne 2,4%. Najmniej, bo poniżej 1850 złotych, zarabia 3% pracowników.

Branża meblarska
Pomimo wysokiego, czwartego miejsca Polski w rankingu światowych eksporterów mebli, stawki wynagrodzenia całkowitego oferowane w branży drzewno-meblarskiej są dużo niższe niż w pozostałych branżach.
– Koszty pracy w branży meblarskiej już od lat utrzymują się na niższym poziomie niż w większości branż przetwórstwa przemysłowego, co przyczynia się do relatywnie niskich kosztów produkcji polskich mebli. Jednak przeciętne wynagrodzenia w tej branży nieustannie rosną – średnioroczne tempo wzrostu od 2010 roku wynosi blisko 5% – twierdzą autorzy raportu dot. branży meblarskiej w 2016 roku z KPMG.

Największa dysproporcja pod względem płac na rynku występuje w przypadku stanowisk kierowników i dyrektorów, których zarobki są nawet o ok. 20–27% niższe niż w innych gałęziach przemysłu. Pozostałe stanowiska odnotowały różnice wynoszące ok. 14%.

W przemyśle meblarskim 35% zatrudnionych zarabia od 3000 do 3500 złotych brutto. Liczną grupę (25%) stanowią pracownicy zarabiający od 3500 do 4000 złotych brutto. Najmniejszy odsetek zatrudnionych, tj. 0,7%, zarabia powyżej 5500 złotych brutto. Około 2% pracowników dostaje wynagrodzenie w kwocie do 1850 złotych brutto.

Zależnie od miejsca pracy
Największe zarobki w zawodzie stolarza oferuje Gdańsk, w którym może on liczyć na pensję w wysokości 3400 złotych brutto. 100 zł mniej zarobi w Krakowie. W stolicy Polski na tym stanowisku zarabia się ok. 3043 złotych brutto. Najmniej można spodziewać się w Białymstoku, gdzie wynagrodzenie sięga 2813 złotych brutto.

Operator CNC najwięcej zarobi w Bydgoszczy, w której dostanie ponad 3500 złotych brutto miesięcznie. Kilkanaście złotych mniej otrzyma w Szczecinie, a następnie w stolicy Małopolski. Najmniej zarobi w Białymstoku, w którym proponuje się niecałe 2600 złotych brutto. Nieco lepsza sytuacja panuje w Warszawie lub Łodzi, gdzie można się spodziewać ponad 3000 złotych brutto.

Tapicer najlepiej płatną pracę może znaleźć w Bydgoszczy, gdzie dostanie 3500 złotych brutto, a 3000 złotych brutto zaproponują mu w Poznaniu. Mniej dostanie w Łodzi (2800 złotych brutto) czy we Wrocławiu (2700 złotych brutto). Najniższe pensje oferują pracodawcy z Opola (2042 złotych brutto) oraz w Olsztynie (2414 złotych brutto).

Wielkość (zakładu) ma znaczenie. Im więcej osób zatrudnia firma, tym większe wynagrodzenie może zaoferować swoim pracownikom. Kwota, którą może zarobić stolarz w małym przedsiębiorstwie, to 2499 złotych brutto. Jednak już w średniej wielkości zakładzie (50–249 pracowników) może on liczyć na 2598 złotych brutto wynagrodzenia. Najwięcej, bo 2710 złotych brutto, oferuje duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 zatrudnionych osób).
Mediana dla wynagrodzenia tapicera z małej firmy wynosi 2400 złotych brutto. Więcej, bo 2440 złotych brutto, zarobić może w średniej wielkości zakładzie, lecz najwięcej zaproponuje mu pracodawca z dużego przedsiębiorstwa (3000 złotych brutto).

Stawka zaproponowana operatorowi CNC w małym zakładzie to 2918 złotych brutto. Pensja możliwa do uzyskania w średniej wielkości przedsiębiorstwie wynosi niewiele więcej – 3000 złotych brutto. Prawie 150 złotych dodatkowo dostanie on w dużym przedsiębiorstwie.

Jak ważna jest edukacja?
Jak wykazało badanie, nie ma znaczenia typ wykształcenia stolarza. Po ukończeniu szkoły zawodowej może on liczyć na podobną pensję, jaką otrzymałby z dyplomem szkoły wyższej (ok. 2600 złotych brutto). Zaledwie 100 złotych mniej otrzymuje stolarz, który ukończył szkołę średnią.

Wykształcenie w zawodzie operatora maszyn CNC nie powoduje znaczących zmian w wynagrodzeniu. Przeciętna pensja 3000 złotych brutto dotyczy operatora z wykształceniem wyższym, 100 złotych więcej oferuje się operatorowi po szkole zawodowej lub średniej. Studia podyplomowe gwarantują dodatkowe 100 złotych do wynagrodzenia, dając sumę ok. 3200 złotych.
Tendencja mająca miejsce w zawodzie tapicera jest odwrotna – osoby z wyższym wykształceniem otrzymują najniższe wynagrodzenie (2500 złotych brutto). Najwięcej może zarobić tapicer ze średnim wykształceniem (2800 złotych brutto), a zaraz potem tapicer po szkole zawodowej, który otrzyma ok. 150 złotych brutto mniej od poprzednika.

Staż pracy w zawodzie
Doświadczenie zawodowe jest najważniejsze w pracy tapicera i operatora CNC, którzy za sześć lub więcej lat stażu pracy dostaną prawie 600 złotych więcej od swoich mniej doświadczonych kolegów, którzy na tym stanowisku spędzili 4–5 lat. Rok doświadczenia przynosi najmniejsze wynagrodzenie, które wzrasta o ponad 200–300 złotych wraz z kolejnymi latami praktyki. W przypadku zawodu stolarza różnice pomiędzy wynagrodzeniami są najbardziej zauważalne do 4–5 lat pracy.

Zagraniczny kapitał
W przemyśle lekkim w firmach o kapitale zagranicznym można liczyć na pensję wyższą nawet o 1200 złotych w porównaniu do firm z kapitałem polskim! Dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem stolarza w tym przypadku wynosi ok. 300 złotych, podobnie jest w przypadku operatora CNC. Na podobną do operatora CNC pensję w spółce o zagranicznym kapitale może liczyć tapicer. Dla tego zawodu różnica w zarobkach jest największa i wynosi aż 800 złotych!

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Jego kopiowanie i publikowanie bez zgody wydawcy jest nieuprawnione.

Raport wraz z dodatkowymi wykresami możesz przeczytać w czasopiśmie Forestor Kariera nr 1/2017

zamów bezpłatny egzemplarz